MEDMÄNNISKAPersonligen är jag inte alls övertygad om att de hemlösa har något som helst behov av att bli debatterade. Har man förrättat sin nattvila i ett kallt dragit soprum eller i ett trapphus är nog en halvflaska brännvin kanske en bättre tröst, eller ett hopp om att det någonstans i framtiden skall bli bättre.