INTRASSLINGSDEPARTEMENTETIntrasslingsdepartementet är som alla vet, utan att det behöver sägas ännu en gång, den viktigaste förvaltningsgrenen i hela administrationen. Ingen offentlig angelägenhet kan avgöras utan benäget medgivande från departementet! Intrasslingsministeriets fingrar finns med överallt i det sjukpolitiska rävspelet. Det är lika omöjligt att främja den självklaraste rätt som att upphäva den allra mest uppenbara orätt utan Intrasslingsdepartementets uttryckliga bemyndigande, vilket visat sig vara ett omöjligt konststycke!

Goda råd till alla sjuka: Om man behöver hjälp kan man tex gå till en psykiatriker. Om man inte behöver psykiatrisk hjälp behöver man inte gå någonstans utan kan ligga kvar i sin säng och räkna flugorna som sitter och surar i korsdraget mellan friskt och galet i doktorns väntrum.